Basic Barista Course  ( 1 วัน )

9.00 – 10.00 น. (บรรยายทฤษฎี)

   -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ

   -การเลือกใช้สายพันธุ์กาแฟ

   -กรรมวิธีการผลิตเมล็ดกาแฟดิบจากโรงงานเรา จนถึงเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว

   -การเก็บรักษา

   -การเลือกเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟให้เหมาะสม

10.30 – 12.00 น.

   -เรียนรู้พื้นฐานการชงกาแฟ การบดกาแฟ การปรับตั้ง การ Tamping

   -เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการทำ Espresso Shot

   -การชงกาแฟเอสเพรสโซ่ การเสิร์ฟ ทดลองทำด้วยตนเอง

   -การเก็บรักษา

   -การชงกาแฟเอสเพรสโซ่ในรูปแบบต่างๆ

12.00 – 13.00 น.

   -ทานอาหารกลางวัน (ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ สำหรับมุสลิม อาหารพิเศษกรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วยครับ)

13.00 – 14.30 น.

   -เทคนิคการสตรีมนมที่ถูกหลัก และง่าย

   -เทคนิคการทำ Latte Art

   -การทำกาแฟร้อนที่ใส่นมทั้งหมด เช่น กาแฟลาเต้ การทำลาเต้อาร์ต เพื่อให้เกิดความสวยงามกับกาแฟ คาปูชิโน่ มอคค่า        โกโก้ร้อน ได้ปฏิบัติจริง

14.30 – 15.30 น.

   -การเตรียมส่วนผสมต่างๆ เพื่อใช้ในการทำเมนูเครื่องดื่มเย็น

   -การชงเมนูเครื่องดื่มเย็น เมนูปั่น รวมทั้งทั้งเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อนำมาเสริมในร้าน

15.30 – 16.00 น.

   -การคำนวณต้นทุนของแต่ละเมนู

   -การตั้งราคาขาย

   -ความสำคัญในการเปิดร้านกาแฟ

   -พูดคุยซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุดก่อนกลับบ้าน

 

การเรียนชงกาแฟกับทางบริษัทพลังงานใจ  เราจะเน้นให้ผู้ที่มาเรียนได้ปฏิบัติจริง ค่อยๆ ปูพื้นฐานในการชงกาแฟตั้งแต่แรกเริ่มทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่จะนำไปใช้ได้ทันที สามารถซ้อมมือเองและชงกาแฟเป็นได้โดยง่าย และหลังจากเรียนแล้วหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามกับทางบริษัทเราได้ตลอด

 

สำหรับหลักสูตร 3,000 จะเป็นคอร์สเรียนแบบเบสิคบาริสต้า (Basic Barista Course) จัดเป็นกลุ่มละไม่เกิน 12 คน ต่อวันเท่านั้น ราคา 3,000  บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มแล้ว)

Basic Barista Course Plus

Day1

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ (Coffee . . . what is coffee ?)

    -สายพันธุ์กาแฟ (Variety)

    -รูปแบบการแปรรูปผลเชอรี่กาแฟ (Process)

    -ระดับการคั่วกาแฟ (Roast LV.)

    -ส่งผลต่อรสชาติหรือไม่ ( Can or Cannot affect cup taste ? )

2 การสกัดกาแฟ (Coffee Extraction)

    -การสกัดกาแฟในรูปแบบ Espresso (Espresso Extraction)

    -การสกัดกาแฟในรูปแบบ Brewing (Brewing Extraction)

    -การสกัดกาแฟ ที่ น้อยไป , ดี และมากเกินไป เป็นอย่างไร ( What is “ Under / Perfect / Over “ extraction ? )

    –ฝึกฝนทักษะการชิมกาแฟเบื้องต้น ( Basic Coffee tasting skills )

    -วิธีการแก้ไข ( How to solve a problem ? )

3 เรื่องของ “นมและลักษณะของฟองนม “ ( Milk & Foam texture )

    -วิธีการ สตรีม นม สำหรับ เมนู ลาเต้ , คาปูชิโน่และแฟลตไวท์ ( How to steam milk for “ Latte / Cappucino / flat white)

    -การทำเครื่องดื่มเมนูร้อน

 

Day2

4 ฝึกปรับเครื่องบด (Grind size)

    -ฝึกปรับเครื่องบดเพื่อหาค่าความละเอียด – หยาบที่เหมาะสมกับเครื่องชงกาแฟ

5 วิธีการทำเครื่องดื่ม ( Beverage . . . How to do ? )

    -เมนูกาแฟเย็น ( Cold beverage coffee )

    -เมนูที่ไม่มีกาแฟเป็นส่วนผสม ( Non coffee )

    -ฝึกฝน ( Practice )

6 การสกัดกาแฟในรูปแบบ Brewing (Brewing Extraction)

7 การบริหาร จัดการ และ วิเคราะห์ต้นทุน ( Manage )

    -การจัดการกับวัตถุดิบในร้าน รายวัน , รายสัปดาห์ และ การทำความสะอาดเครื่องชงและอุปกรณ์ ( Daily and week cleaning )

    -การคิดวิเคราะห์ต้นทุน ( Costs )

    -หลักสูตร Plus จะเป็นคอร์สเรียนแบบเน้นความสำคัญในการใช้งานจริงๆ (ใช้เวลาเรียน 2 วัน)  เน้นเทคนิคและวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

    -จัดเป็นกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ต่อคลาสเท่านั้น ราคา 3,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มแล้ว)